Typ ANNELIDA Lamarck, 1809

Opis

Segmentacja ciała, pierwotnie dwugałęziste odnóża z długimi szczecinkami o specyficznej strukturze, kutikula wzmocniona włóknami kolagenu.

Synonimy
[pierścienice]

Zasięg czasowy

Literatura

Specyfikacja

Królestwo
ANIMALIA 

Typ
ANNELIDA


Tags:
Created by Jerzy Dzik on 2014/04/16 15:43

This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 5.0.3 - Documentation