Gatunki

Podstawową jednostką katalogu jest gatunek biologiczny. W przypadku sytuacji, kiedy bariery ograniczające hybrydyzację są wątłe, lub w odniesieniu do organizmów, dla których propagacji zjawiska płciowe nie mają istotnego znaczenia, temporalnych gatunków organizmów kopanych, czy wręcz organizmów bezpłciowych, stosowana jest arbitralna jednostka w randze gatunku. Podstawą jej wydzielenia jest odmienność anatomiczna lub fizjologiczna w przybliżeniu odpowiadająca różnicom między gatunkami biologicznymi.


Aktualnie wpisano 710 gatunków.

per page of Page
Data utworzenia Akcje
The environment prevents the table from loading data.
 
Page
Tags:
Created by Administrator on 2013/05/29 09:25

This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 5.0.3 - Documentation